Beställ nötkött

Vi slaktar innan midsommar.
Det går jätte bra att betsälla sin låda med nötkött.

Färs 90kr/kg
Blandade stekar 150kr/kg

Köttet är ekologogiskt och vi innehar SMAK certifikat.